Program Erasmus

Erasmus - vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni

Katedra politologie a evropských studií FF UP vysílá každý rok až 40 studentů na jedno- či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách, mezi něž patří:

Haagse Hogeschool (Haag, Nizozemí); http://www.dehaagsehogeschool.nl/(4 studenti/1 semestr)

University of Leuven/KU Leuven (Lovaň, Belgie); http://soc.kuleuven.be/web/staticpage/1/3/eng/12(2 studenti/1 semestr)

University of Portsmouth (Portsmouth, Velká Británie); http://www.port.ac.uk/(2 postgraduální studenti/1 semestr; 2 undergraduální studenti/1 semestr)

Loughborough University (Loughborough, Velká Británie); http://www.lboro.ac.uk/(6 studentů/1 semestr)

University of Limerick (Limerick, Irsko); http://www.ul.ie/(2 studenti/1 semestr)

University of Helsinki (Helsinky, Finsko); http://www.helsinki.fi/university/(3 studenti/1 či 2 semestry; dvousemestrální pobyty preferovány)

Friedrich Schiller Universität (Jena, Německo); http://www.uni-jena.de/(2 studenti/1 semestr; studium v německém jazyce)

Università degli Studi di Milano (Miláno, Itálie); http://www.unimi.it/(2 studenti/1 semestr; studium v italském jazyce, pouze vybrané kurzy v ang!)

Universidade do Minho (Braga, Portugalsko); http://www.uminho.pt/(2 studenti/1 semestr; studium v portugalském jazyce, pouze vybrané kurzy v ang!)

Universidad Complutense de Madrid (Madrid, Španělsko); https://www.ucm.es/(2 studenti/1 či 2  semestry; studium ve španělském jazyce)

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, Španělsko); http://www.urjc.es/; (2 studenti/1 či 2  semestry; studium ve španělském a anglickém jazyce)

Jagiellonian University (Krakow, Polsko); http://www.orient.uj.edu.pl/studia/wyjazdy-stypendialne/erasmus/information-for-foreign-visitors(2 studenti/1 semestr)

Vytautas Magnus University (Kaunas, Litva); http://www.pmdf.vdu.lt/en(2 studenti/1 semestr)

Pázmány Péter Catholic University (Piliscsaba, Maďarsko); https://btk.ppke.hu/en  (4 studenti/1 semestr)

Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko); http://www.fpvmv.umb.sk/o-fakulte/o-fakulte.html(2 studenti/ 1 semestr)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Nitra, Slovensko);http://www.kpes.ff.ukf.sk/katedra/(2 studenti/1 semestr)

Universität Salzburg (Salzburg, Rakousko); http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=23802&L=1&MP=23802-45350(2 studenti/1 semestr)

Možnost výměny v rámci programu Erasmus plus také:

Universidad Autónoma de Madrid (Madrid, Španělsko); https://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/, konkrétně s Departamento de Historia Contemporánea (2 studenti/ 1 či 2  semestry; studium ve španělském a anglickém jazyce) V případě zájmu o tuto destinaci kontaktujte M. Žídkovou.

Spolupráce je dočasně přerušena:

Işik University (Maslak - Istanbul, Turecko); http://en.isikun.edu.tr/ 

Université Montpellier (Montpellier, Francie); http://en.www.univ-montp1.fr/(studium ve francouzském jazyce; nutná mezinárodní zkouška z jazyka)

Informace o konkrétních možnostech studentů vyjet v rámci programu Erasmus+ jsou studentům KPES poskytovány každoročně na informačních schůzkách konaných vždy ke konci zimního semestru. Schůzka bývá včas ohlášena na schůzi katedry a prostřednictvím webové nástěnky.

Výběrové řízení pro výjezd se koná vždy první týden letního semestru. Přesné datum, času a místnost jsou včas studentům oznámeny prostřednictvím e-nástěnky.  

Uchazeči se přihlašují do vypsaného výběrového řízení přes univerzitní e-systém. Najdou v něm zopakované podmínky výběrového řízení a všechny instituce, s nimiž má KPES uzavřenu Erasmus+ smlouvu.

Vyjíždějící studenty laskavě žádáme, aby si prostudovali informace o programu Erasmus+ (a eventuálně dalších možnostech studia v zahraničí) na stránkách Zahraničního oddělení RUP (http://www.iro.upol.cz/)

Informace o počtu kreditů, který mají studenti KPES během pobytu Erasmus v zahraničí získat:

Se studentem uzavřená finanční dohoda požaduje od studenta výsledky ohodnocené minimálně 20 ECST kredity za jeden semestr studia. Podstatnou informací pro studenty KPES FF UP ovšem zůstává, že od nich katedra požaduje získání většího množství kreditů, a sice až 30 ECST kreditů za jeden semestr. Jedná se o dlouhodobou politiku katedry, která studentům výjezd umožňuje na základě svých smluv. Mnohaleté zkušenosti s náročností studia na domovské katedře i na partnerských univerzitách opravňují vedení KPES žádat po studentech právě tento počet kreditů. Politiky a nároky jednotlivých fakult, resp. kateder zůstávají individuální a v nárocích na své studenty se liší.

Před výjezdem na partnerskou univerzitu je student povinen podepsat tzv. Learning Agreement (LA). O něm bude mimo jiné zpraven na katederní informační schůzce k programu Erasmus+; podrobné informace obdrží od Zahraničního oddělení RUP několik týdnů po úspěšném získání nominace na zahraniční studijní pobyt katedrou. Podstatou LA je vypracování předběžného studijního plánu, který obsahuje kurzy potenciálně uznatelné domovskou katedrou. Při odevzdání LA, jakož i při později prováděných změnách v tomto studijním plánu, je zapotřebí mimo jiné podpis katederního koordinátora programu Erasmus plus.

KPES žádá své studenty, aby si zapisovali kurzy s ohledem na získání 30 ECTS kreditů za semestr. Taktéž následné úpravy LA, k nimž může dojít z důvodu změn rozvrhu či nabízených kurzů na partnerské univerzitě, by měly reflektovat tento požadavek katedry.

Důležitá upřesnění:

- Plánuje-li student výjezd na zimní semestr, musí mít splněny veškeré studijní povinnosti podmiňující zápis do dalšího ročníku ke 30. červnu daného roku.

- V souvislosti s kontrolou studijních povinností probíhající ve spolupráci se studijním oddělením FF UP není možné nominovat na výjezd studenty navazujícího studia na dobu jejich prvního semestru.

V rámci programu Erasmus plus, započatého akademickým rokem 2014/15, se mění jedna ze základních kvalifikačních podmínek programu. Studenti se mohou účastnit jak studijních pobytů, tak pracovních stáží opakovaně. Podmínkou je, že student v každé úrovni svého studia (studijním cyklu) nesmí strávit na Erasmu více než 12 měsíců, přičemž do těchto 12 měsíců se započítávají studijní pobyty a pracovní stáže dohromady.