Národní model OSN (National Model United Nations, NMUN)

Roku 2008 KPES zařadila do své výuky kurz Národní model OSN (National Model United Nations, NMUN). Jedná se o povinně volitelný jednosemestrální kurz, jehož podstatou je seznámit studenty s fungováním Organizace spojených národů a s aktuálními tématy, kterým se tato organizace během svých zasedání věnuje.

Od roku 2009 pak studenti KPES každoročně reprezentují ve společné delegaci s americkými svými kolegy z Valdosta State University (VSU) svou katedru a potažmo celou Univerzitu Palackého na prestižní mezinárodní konferenci NMUN v New Yorku (http://www.nmun.org/). Jedná se o světově největší simulaci jednání OSN, včetně jednotlivých výborů a přidružených organizací, určenou pro vysokoškolské studenty. Společné delegace VSU a KPES FF UP získávají pravidelně prestižní ocenění „Distinguished Delegation“.

Účastníci jednotlivých ročníků shrnují podstatu konferencí a svůj ročník vždy na stránkách Žurnálu UP. V jeho archivech si tak můžete prolistovat články delegací ročníku 2009 (Národní model OSN: Jak se naučit prosazovat své návrhy a nacházet konsensus: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/narodni-model-osn-jak-se-naucit-prosazovat-sve-navrhy-a-nachazet-konsensus/), 2010 (Studenti reprezentovali univerzitu v New Yorku: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/studenti-reprezentovali-univerzitu-v-new-yorku/), 2011 (Mezinárodní konference Národní model OSN: studenti politologie si přivezli z New Yorku ocenění: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/mezinarodni-konference-narodni-model-osn-studenti-politologie-si-privezli-z-new-yorku-ocenen/) a 2012 (Studenti UP opět oceněnou delegací – tentokrát na Broadwayi: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/studenti-up-opet-ocenenou-delegaci-tentokrat-na-broadwayi/).

V lednu 2012 se zúčastnila samostatná delegace studentů KPES také evropské regionální konference ve francouzském Lille (Co spojuje Kolumbii, Lille a Univerzitu Palackého?: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/co-spojuje-kolumbii-lille-a-univerzitu-palackeho/).

Jednou z největších mezinárodních akcí konanou v posledních letech pod záštitou rektora Univerzity Palackého spolu s americkou organizací NCCA, pořádající každoroční konference v New Yorku, byla evropská konference NMUN v listopadu 2010 v Olomouci. Role generálního tajemníka OSN se zhostil lektor kurzů mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti KPES Hynek Melichar. Delegace složená ze studentů KPES zastupovala tentokrát Lucembursko. (Univerzita Palackého hostila simulované zasedání OSN: http://www.zurnal.upol.cz/video/clanek/univerzita-palackeho-hostila-simulovane-zasedani-osn/). Konferenci a doprovodný program pro tři stovky studentů z jedenácti zemí světa organizoval čtyřicetičlenný tým studentů naší katedry. (Program olomoucké konference NMUN: http://www.nmun.org/international_archives/10_europe_downloads/Europe10_program_web_final.pdf)