Valdosta State University - Valdosta, Georgia, USA (http://www.valdosta.edu/) je partnerskou universitou UP

Spolupráce s touto univerzitou spočívá především ve výměnných studijních pobytech (1 semestr; celoroční studium) studentů. KPES je rovněž každoročně hostitelskou institucí programu Maymester Study Abroad, v jehož rámci přijíždějí studenti Valdosta State University.


Merrillův program:

Studenti KPES jsou téměř každoročně úspěšní v získávání Merrillova stipendia, které jim umožňuje roční studijní program na vysoké škole v USA. Administrací programu je pověřena Kancelář zahraničních styků UP. Výběrovou komisi pro Merrillův program jmenuje rektor UP. Podrobnosti o kritériích a výběrovém řízení sledujte na

http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/oddeleni-zahranicnich-vztahu/merrilluv-program/